İstanbul Ticaret Borsası

                       

 • BAŞKAN'DAN
Başvuru Yapan: Gerçek Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.

Başvuru Yapan: Tüzel Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.

  Ekim
  2022
  9 yılda 90 yılda yapılacak işlere imza attık

  İstanbul Ticaret Borsası, 1924 yılında büyük amaçlar ve beklentilerle kuruldu. Türkiye, 10 yıl suren savaşlar döneminin ardından yokluk ve pahalılıkla da uğraşıyordu. Piyasayı tüketici lehine düzenleyecek bir garantöre, halk için çalışacak bir kuruma, üreticiyi örgütleyecek bir yapıya ihtiyaç vardı. Bu da İSTİB olacaktı. Ne var ki, Borsa uzun yıllar bu ülkülerini unuttu, rutin bir noter memuru gibi çalıştı. Cağın gereklerine, küresel ticarete, rekabetçiliğe, dijital dönüşüme, yeşil mutabakata, teknolojiye dayalı tarıma uzaktan bakmayı tercih etti.

  21. yüzyılın ilk çeyreğinde bu durum tersine dondu. Ticaret Borsamızı, son 9 yılda ortaya koyduğumuz yönetim anlayışıyla birlikte, Meclis üyelerimizin desteğiyle, Türkiye’deki ticaret borsaları arasında en büyük ve oncu haline getirdik. Bunu yaparken de, darbeciler tarafından 61 yıl önce katledilen merhum Başvekilimiz Adnan Menderes’in Anadolu’da tarım rüzgârı estiren sözlerini unutmadık. “Ziraatın iktisadi bünyemizin temelini teşkil

  ettiğine”, tarımda verimlilik artışının makineleşmeyle mumun olacağına inanan Menderes şöyle diyordu:

  “Uretimimizin artışında en muhim etkenlerin biri olarak telakki ettiğimiz ziraatimizin makineleştirilmesi işine devam edeceğiz ve çiftçimizi bir taraftan traktörlerle, diğer taraftan da modern ziraat aletleri ile cihazlandıracağız.”

  Onun dedikleri bugün de geçerlidir. Bu yüzden İSTİB yönetimi olarak biz tarımda teknolojiyi ve yenilikçiliği savunup bir devlet politikası, bir cifti alışkanlığı haline getirilmesi için çabaladık. Üyelerimizin rekabetçiliğini artıran, ticaretin değişen şartlarına uyum sağlamalarını temin edecek faaliyetlere odaklandık. Dijital cağın dijital tacirleri olmaları için çalıştık. Dijital donuşumu gerçekleştirip e-ticaretten daha fazla pay alması için gayret ettik. Üye eğitim çalışmalarımızı, İSTİB Akademi ile kurumsallaştırdık.

  Üretimde artışı savunurken, tüketimde israfın önlenmesi de gerekiyordu. Ülkemizde 14 milyar doları aşan israfı önlemek amacıyla ciddi çalışmalar yapıp önleyici projeler için yarışmalar düzenledik. İstanbul Ticaret Borsasını, sadece Türkiye’nin değil tarihi sorumluluk alanımızdan mesul hale getirdik. İSTİB olarak Türkiye’yi tarım ve gıdada hak ettiği seviyeye taşıyacak bir rüzgâr estirdik.

  Sonuç itibariyle İSTİB, ticaret borsalarının amiral gemisi oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak uzere Hükûmet üyeleriyle ve ilgili bakanlıklarla en üst seviyede münasebetler tesis ederek, Türkiye’nin tarım, gıda ve hayvancılık politikalarının şekillenmesinde aktif rol üstlendik. Üyelerimizin sorunlarını dinlemekle yetinmedik, “anında” çözdük. Özellikle ticari hayatı kökünden sarsan pandemi döneminde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile uyum içinde çalışarak, Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu nezdinde üyelerimizin sorunlarının ilgili mercilere hızla iletilmesini sağladık.

  İstanbul’u temsil eden koklu bir kurum olmasına rağmen göreve geldiğimiz 9 yıl öncesine kadar TOBB yönetiminde yer alamayan İSTİB, tarihinde ilk defa TOBB Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Böylece kurumsal temsili en üst noktaya çıkartarak, TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında İstanbul ve Türkiye’nin ticaretinde büyük işlere imza attık.

  Özetle İSTİB üyesi olmayı bir ayrıcalık haline getirdik. İSTİB’i “çalışan, proje üreten, üyeleri için yeni vizyonlar

  çizen, sorunlara çare bulan” ticaretin parlak bir yıldızı yaptık. 9 yılda 90 yılda yapılacak işlere imza attık. Türkiye için, İstanbul için ve üyelerimiz için yorulma bilmeden çalışmaya devam edeceğiz.

   

Etkinlik Takvimi
İstek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinizi belirtiniz.
 
       
Sektörel Sorun ve Çözüm Önerileri
       Dijital Tarım Pazarı'na (DİTAP) nasıl üye olunur?