İstanbul Ticaret Borsası

 

 • BAŞKAN'DAN
Başvuru Yapan: Gerçek Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.

Başvuru Yapan: Tüzel Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.

  Ekim
  2018
  94 yıldır ülkemiz için çalışıyoruz

  Üstad Necip Fazıl Kısakürek, “Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir / Oluklar çift; birinden nur akar; birinden kir” diye yazar. Sakarya Türküsü’nde yer alan bu dizelerin ifade ettiği gibi zamanın korkunç akışını biz durduramayız; o, önüne gelen her şeyi değiştirerek, büyük bir sona doğru gider. Bu gidişe yaratılmış hiçbir canlı ya da cansız karşı koyamaz. Su da bu akışın bir parçasıdır, yıldız da, insan da. Peki, var oluştan yok oluşa doğru giden bu akışta bizi farklı kılan nedir? Bu sorunun cevabını üstad, ikinci mısraında veriyor ve bize diyor ki, ‘Ya nur ya da kir dolu bir iz bırakarak gidersiniz.

   

  Bu akışta İstanbul Ticaret Borsası olarak biz de yerimizi aldık. Kurumsal olarak yola çıkışımızın üzerinden tam 94 yıl geçti. Bu süre içinde birçok gelişmelere şahitlik ettik. Tüm dünyayı hallaç pamuğu gibi savuran ve değiştiren 1929 Dünya Bunalımı ve II. Dünya Savaşı’nı gördük. Tek partili hayattan çok partili hayata geçişi ve askerî darbeleri yaşadık. Kendi kabuğuna çekilmiş Türk tüccarından küresel ticaretin dinamik bir aktörü olan işadamına doğru yol alışı gördük. İstanbul Ticaret Borsası olarak yokluk yılları ile bolluk yıllarına da şahitlik ettik. Hepsinden önemlisi büyük değişimlere tanıklık ettik, şairin dediği gibi “alkışı duyduk, ihaneti gördük…”

   

  İnsanların hassas günlerde hassas yüreklerini bir kenara koyup hassas ceplerini düşündükleri de bizim gözümüzün önünde cereyan etti. 94 yıl boyunca kişisel menfaatlerini ülke menfaatlerine tercih edenleri fark ettiğimiz gibi, ülkesi için bütün varını ortaya koyup isimsiz kahramanlar olmayı tercih edenlerin göz yaşartıcı hikâyelerini hem dinledik hem yaşadık.

   

  Arkadaşlar bana İSTİB’in 94. yılına girdiğimizi hatırlattıklarında, bu yıl yaşadığımız büyük saldırı ve sarsıntılarile bir asırlık borsamızın hikayesi geldi aklıma. Sonra genel merkezimizin bulunduğu Hamidiye Medresesi’ni düşündüm. Bu taş duvarlar çok daha fazlasını görmüştü… Sonra bu medreseyi yaptıran I. Abdülhamid’in, 1789’da Ruslara yenilip terk etmek zorunda kaldığımız Kırım’daki Özi Kalesi düşerken söyledikleri geldi hatırıma. Özi Kalesi’ni savunan fedakâr kumandan ve arkadaşlarını yüreklendiren Sultan I. Abdülhamid, en çok da mal ve makam mücadelesi yapanlara içerlemişti. Kalenin düşmemesi, ordunun ihtiyaçlarının karşılanması için özel hazinesinden ne var ne yok hepsini Özi Kalesi’nin ihtiyacı için tahsis etmişti. Daha sonra da Kale Komutanına, onu cesaretlendiren bir mektup yazarak şöyle demişti: “Zaman garip olmuş. Kimsede gayret kalmamış. Cenab-ı Hakk seni ve senin gibi din gayreti çekenleri, Devlet-i Âliye’ye bağışlaya…” Kimsede gayret kalmadığı için, Kale düşmüş, üzücü haberi alan Sultan ise hücceten vefat etmişti.

   

  Türkiye olarak biz de önemli bir süreçten geçiyoruz. Türkiye’nin ekonomik saldırıyla karşı karşıya olduğu bu dönemde iş dünyası olarak bize düşen, kendi zenginliğimizi korumak değil ülkemizin varlığını ve zenginliğini muhafaza etmektir. Kerhen değil kalben hareket ederek, ülkemize yönelik her türlü eylemi boş çıkarmaktır. Bu yüzden bizim ülkemiz için var gücümüzle mücadele etmemiz, Türkiye’yi ve ekonomimizi dimdik ayakta tutmamız lazım.

   

  Eğer bizim gayretimiz, ülkemizin geleceği olursa, bu ülkede bize gelecek olur.

   

  İstanbul Ticaret Borsası 94 yıldır bunu yaptı, bugün her zamankinden daha güçlü bir gayretle yapmaya devam edecek…

   

 • USD5.6871
 • EURO6.3796
 • STERLIN7.1066
 • ISV. FRANK5.8044
Güncelleme: 22.7.2019 15:30
E-Dergi

E-DERGİ
Temmuz - Ağustos 2019

İstek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinizi belirtiniz.
   
       
İstanbul Ticaret Borsası
TOBB