İstanbul Ticaret Borsası

               

 • BAŞKAN'DAN
Başvuru Yapan: Gerçek Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.

Başvuru Yapan: Tüzel Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.

  Eylül
  2020
  OVP ülkemize ve camiamıza hayırlı olsun…

  Her dönem geçerliliğini sürdüren sözlerden biri de ecdadımızın yüzlerce, belki de binlerce yıl önce söylediği, “Kime lazımsa ekmek, ona lazım ekmek” sözüdür. “Ekmek” yani tarımsal üretim yeryüzündeki varlığımızın değişmeyen sembolü ve gerekliliğidir. Bu gerçeği bugünlerde daha iyi idrak ediyoruz. Pandemi ve tahıl fiyatlarını etkileyen savaş gibi olumsuz küresel gelişmeler ile iklim değişikliği; gıda ve tarımın önemini bize güçlü bir şekilde hatırlatarak, önemini dünyanın gündemine kalıcı şekilde yerleştirdi. Petrol savaşları ve su savaşları gibi güncel savaşlara artık bir yenisi daha eklenmek üzere: Gıda savaşları.

  İstanbul Ticaret Borsası olarak sürekli vurguladığımız gibi gıdaya ulaşabilmek de, gıdada kendine yetebilmek de ülkeler için en öncelikli meselesi haline geldi. Bir ülkenin gıdadaki gücü, neredeyse bağımsızlığının ölçütü olan askeri gücüne eşitlendi. Dolayısıyla vatanın bekası gibi halkımızın bekası da temel önceliğimizdir. Bu ise gıdada  sürekliliği ve yeterliliği temin etmemize bağlı olacaktır.

  Yine tüm dünyanın enflasyonla imtihandan geçtiği bir süreçte ülkemizin kıtlıkla karşılaşmamasını ve insanımızın enflasyon canavarından koruyacak olan da gıdadır. Çünkü gıda enflasyonunu önlemek; fiyat artışlarına ilk sersemletici darbeyi vurmak demektir. Bu, aynı zamanda her Türk vatandaşının refahtan eşit pay almasını sağlayan bir hamle olacaktır.

  Bu nedenle gıda ve tarım alanında atılan her adımı ve üretilen her politikayı, alınan her kararı ve uygulamayı dikkatle takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetin açıkladığı 2024-2026 yıllarını kapsayan “Orta Vadeli Program”ı da merakla bekleyip titizlikle analiz ettik. OVP’de tarımla ilgili birçok husus yer aldı.

  Bu bağlamda OVP’de belirtilen tarımsal arazilerin korunması ve amacı dışında kullanımının önüne gecen tedbirler ile ekilebilir ve sulanabilir alanlar artırılacak uygulamaları önemli görüyoruz. Ayrıca gıda fiyatlarında istikrarı ve gıda arz güvenliğini sağlayacak politikalar ile “stratejik tarım ürünlerinde hedef yeterlilik oranları”nın belirlenip üretimin buna göre planlanmasını önemsiyoruz. Yaş meyve sebze ürünlerinin arz sürekliğinin temini noktasında Sera Organize Tarım Bölgesi yatırımlar ile sera yenileme yatırımlarının desteklenmesini de çok anlamlı buluyoruz.

  Tarımda uygun fiyatın lojistik maliyetlerinin azaltılmasıyla mümkün olacağını göz ardı etmeyen yaklaşımları kıymetli görüyoruz. Osmanlı’dan Cumhuriyete tarımda en önemli tarımsal geleneğimiz olan şehrin çeperlerinde kent tarımının desteklenmesi ve genç nüfusun tarıma özendirilmesi gayretini önemli sayıyoruz. Ayrıca taşkınların tarım havzalarının tahribini önlenmesine dair tedbirler ile tarımsal kuraklıkla mücadele için yürütülecek çalışmaları mühim görüyoruz.

  Tüm bunları son derece dikkate değer buluyor ve takibimiz içine alıyoruz. Bize göre bu unsurlar, Hükümetin gıdaya verdiği önemi ve gıdayı stratejik bir sektör olarak daha da ileriye taşıyacak projelerini ifade ediyor. Daha da önemlisi, genelde OVP, özelde de tarımla ilgili konular, Türkiye’yi “kendine yeten bir ülke” olarak devam ettirmenin yansımasıdır.

  Politikalar ve program hazır… Şimdi sıra uygulamada…

  Geçen 20 yılda olduğu gibi gelecek 3 yılda da bu programın başarıyla uygulanacağına eminiz. İstanbul Ticaret Borsası olarak da başarıyla uygulanması için elimizden gelen katkıyı vereceğiz. OVP ülkemize ve camiamıza hayırlı olsun…

Etkinlik Takvimi
İstek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinizi belirtiniz.
 
       
Sektörel Sorun ve Çözüm Önerileri
       Dijital Tarım Pazarı'na (DİTAP) nasıl üye olunur?