İstanbul Ticaret Borsası

                       

 • DUYURULAR
 • EKONOMİK YATIRIMLAR HİBE DESTEĞİ SÜRELERİ
Başvuru Yapan: Gerçek Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.

Başvuru Yapan: Tüzel Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.

   

  Tarih: 21.06.2022

  Konu: Ekonomik Yatırımlar Hibe Desteği Süreleri


  Açıklama: Tarım ve Orman Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 2020/24 No.lu Tebliğ öncesinde hibe sözleşmesi imzalayarak belirtilen sürelere uyacağını taahhüt etmiş yatırımcıların hibe sözleşmesinde belirtilen sürelere göre hareket etmelerinin gerektiği, 2022/1 No.lu Tebliğ ile değiştirilen 2020/24 No.lu Tebliğ kapsamında imzalanacak olan yeni hibe sözleşmeleri ve 2020/24 sayılı Tebliğ kapsamında imzalanmış hibe sözleşmeleri için uygulanabileceği; hibe sözleşmelerinde taahhüt edilen sürelere yatırımcıların uymaları gerektiği bildirilmektedir.

  21.11.2020 tarihinde yürürlüğe giren 2020/24 sayılı tebliğde 21.01.2022 tarihinde değişiklik yapılarak tamamlanan projelerin izleme süreleri 5 yıldan 3 yıla indirilmiş, tesisin mülkiyet değişikliğine ilişkin süre sınırı da 5 yıldan 3 yıla indirilmiştir. Ayrıca izleme süresinin 1 yılını tamamlamış tesisler için ise kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde projeler için ek başvuru hakkı getirilmiştir.

  Bu kapsamda, 2020/24 sayılı tebliğ kapsamında hibe sözleşmesi imzalanan projelerde 2022/1 sayılı tebliğ ile yapılan değişikliklerin dikkate alınarak işlem yapılması gerektiği belirtilmektedir.

  Üyelerimize duyurulur.

   

  Ekonomik Yatırımlar Hibe Desteği Süreleri Hk.

  2020 - 24 No.lu Tebliğ

  2022 - 1 No.lu Tebliğ

   

   

   

İstek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinizi belirtiniz.
 
       
Sektörel Sorun ve Çözüm Önerileri
       
Dijital Tarım Pazarı'na (DİTAP) nasıl üye olunur?

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin DİTAP Projesi Hakkındaki Sunumu