İstanbul Ticaret Borsası

                       

 • DUYURULAR
 • TOBB WEBİNARLARI (7 - 15 NİSAN 2021)
Başvuru Yapan: Gerçek Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.

Başvuru Yapan: Tüzel Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.

   

  Tarih: 07.04.2021

   

  Konu: TOBB Webinarları (7 - 15 Nisan 2021)

   

  TOBB Webinarlarında Bu Hafta:

   

  Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sistemi Semineri (Tüm Sanayicilere Yöneliktir)  (Webinar – İnternet Üzerinden)

  7 Nisan 2021 Çarşamba – Saat: 14:00

  Enerji Piyasaları İşletme A.Ş., Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğinde gerçekleştirilecek seminerde, 1 Haziran 2021 tarihinde devreye alınması planlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sistemi anlatılacak olup, seminer sonunda katılımcıların konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır.

   

  TOBB Türkiye 100 Programı Bilgilendirme Semineri (Webinar – İnternet Üzerinden)

  13 Nisan 2021 Salı – Saat: 14:00

  Webinarda Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketinin belirlendiği, son başvuru tarihi 30 Nisan 2021 olan TOBB Türkiye 100 Programına ilişkin süreç, başvuru ve kriterler anlatılacak, seminer sonunda katılımcıların soruları cevaplandırılacaktır.

   

  KOBİ’lere Yönelik Eğitimler:

  İletişim 4.0 “İş Dünyasında İletişim” Eğitimi  (Uzaktan Eğitim - Online - Ücretli)

  Eğitim Tarihi: 10 - 11 Nisan 2021| Eğitim Süresi: 8 Saat

  TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi tarafından gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara, hayatın içinde istediklerini zorlanmadan ve karşıdakini zorlamadan elde etmelerini sağlayacak iletişim becerilerini kazandırmak amaçlamaktadır. Ayrıca iş ortamlarında, çalışanların ve yöneticilerin aidiyet duygularının pekiştirilmesine yönelik fayda sağlanacaktır. Kurumsal açıdan eğitimin hedefi ise şirketlere en çok faydayı sağlayacak iletişim teknikleri ile bireysel ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesidir. Eğitimde katılımcılara soru-cevap imkânı verilecektir. Detaylı bilgi ve kayıt için http://tobbuyum.com.tr/egitim_basvuru.php adresini ziyaret edebilirsiniz.

   

  Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Uyum Eğitimi (Uzaktan Eğitim - Online - Ücretli)

  15 Nisan 2021 Salı – Saat: 14:00 | Eğitim Süresi: 3 Saat

  Eğitim ile katılımcılar kişisel verilerin korunması hukukunun temel kavramları, Kanun’un getirdiği yeni koruma mekanizmasının işleyişi, riskleri, fırsatları, veri işleme faaliyetinde sorumluluğun ne şekilde işlediğini, verisi işlenenlerin haklarını, hak arama usulünü, kişisel verileri koruma envanterinin ne olduğunu, VERBİS’e kayıt, aydınlatma, kişisel veri koruma politikası hazırlama gibi mutlaka yerine getirilmesi gereken çeşitli aşamaları öğrenmiş, farkındalık sahibi olmuş olurlar. Detaylı bilgi için tıklayınız.

   

  Müzakere 4.0 “İş Dünyasında Müzakere” (Uzaktan Eğitim - Online - Ücretli)

  Eğitim Tarihi: 17 - 18 Nisan 2021 | Eğitim Süresi: 8 Saat

  TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi tarafından gerçekleştirilen eğitimde şirketlerde en çok faydayı sağlayacak müzakere teknikleri ile bireysel ve kurumsal kapasite geliştirmeye yönelik müzakere teknikleri ve arabuluculukta uzmanlık anlatılacak, eğitimde katılımcılara soru-cevap imkânı verilecektir. Detaylı bilgi ve kayıt için http://tobbuyum.com.tr/egitim_basvuru.php adresini ziyaret edebilirsiniz.

   

  Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) Şirketlerin Hazır Olma Durumunun Tespiti Ve Uyum Sağlama Eğitimi Eğitimi  (Uzaktan Eğitim - Online - Ücretli)

  Eğitim Tarihi: 17 - 18 Nisan 2021| Eğitim Süresi: 8 Saat

  TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi tarafından gerçekleştirilen eğitimde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Kanunu ve ilgili mevzuat, emredici hükümler ve düzenlemeler kapsamında hukuki ve cezai müeyyidelerle karşı kaşıya kalınması riskini azaltmak için bilgiler anlatılacak ve katılımcılara eğitimin her aşamasında soru-cevap imkânı verilecektir. Detaylı bilgi ve kayıt için http://tobbuyum.com.tr/egitim_basvuru.php adresini ziyaret edebilirsiniz.

   

  Webinarlar hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Etkinlik Takvimi
İstek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinizi belirtiniz.
 
       
Dijital Tarım Pazarı'na (DİTAP) nasıl üye olunur?

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin DİTAP Projesi Hakkındaki Sunumu