Page 1 - 01. İSTİB Haber Ocak 2023 Sayı 1
P. 1

08Syf 1_MASTER 16.01.2023 13:19 Page 1             ‘Zincir marketlerin                               İSTİB’de BeYAZ eT SeKTÖRÜ KONUŞULdU


             kabahati                                Beyaz ette bilgi kirliliğini


             göründüğünden çok’                                DEVLET öNLEMELİ
             3  İstanbul Ticaret Borsasının aralık ayı meclis                   Borsa Meydanı toplantılarında
               toplantısında konuşan Başkan Ali Kopuz, “Zincir
               marketlerin kabahatleri görünenden çok.
                                                        masaya yatırıldı. Toplantı
             Fiyatları beraber oluşturduklarına dair iddialar                   Aralık ayında beyaz et sektörü
             zaman zaman gündeme geliyor” dedi. Kopuz,                        katılımcıları beyaz et sektörünün
             bir yıl önce Rekabet Kurulu’nun 5 zincir                         en büyük sorununun bilgi
             marketin kartel niteliğinde anlaşma sağ                         kirliliği olduğunu belirterek, bu
             ladığına kanaat getirdiğini ve bu şirket-                         sorunun çözümü için yetkilileri
             lere ‘ceza yağdırdığını’ ifade etti.” l 3                        göreve davet ettiler.  l Sayfa 2                                                                     OCAK 2023 YIL: 1 SAYI: 10
                     İSTİBHaber                                                        Hayvansal üretim                                                                                 yapan küçük aile             İSTANBUL TİCARET BORSASI GAZETESİ         G I D A & G Ü n D E M & H A B E R               www.istib.org.tr    işletmelerine destek
                                                                                    Sebahattin ÖZKURT l 8’de
                                İSTİB SEKTöRLERİ            Tarım kotaları

            AB’ye de                BULUŞTURDU


            Türkiye’ye de

            zarar veriyor

             İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali
            Kopuz Gümrük Birliği’nde tarım
            ürünlerine uygulanan kotaların hem   İstanbul Ticaret Borsası Meslek Komiteleri Müşterek toplantısı uzun bir aradan
            Avrupa Birliğine hem de Türkiye’ye zarar
            verdiğini söyledi. “Avrupa’da kuraklık sonra fiziki olarak gerçekleştirildi. İstanbul Ticaret Borsası Tuzla Hizmet
            yaşanıp zeytin üretimi düşerken,
            Türkiye’de zeytin üretim rekoru kırıldı. Bu Biriminde yapılan toplantıya İSTİB’in 27 meslek komitesinin temsilcileri katıldı.
            noktada Avrupa’nın zeytin açığı,
            Türkiye’nin bu ülkelerle olan ihracatı için
            bir fırsattır.” dedi. l 7’de
            Ekmek çalıştayı için
            harekete geçildi


             İstanbul Ticaret Borsası ekmekle ilgili FARKLI SeKTÖRLeR BİRARAdA
            sorunların çözümü için gerçekleştirilmesi                      ORTAK ÇÖZÜM ARAYIŞI
            düşünülen ekmek çalıştayı için harekete geçti. İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, “Yeni komite üyelerimiz sizlerle tanışıp
            Aralık ayında düzenlenen Un ve Unlu  farklı sektör temsilcilerinin buluştuğu
            Mamuller konulu Borsa Meydanı                            kaynaşacak hem de bu kürsüden yapılacak
            toplantısında gündeme gelen “Ekmek   toplantının önemini vurguladı. Başkan Kopuz konuşmalar ile birbirlerinin dertlerine ortak
            Çalıştayı” konusunda ilk ziyaret İstanbul İl “Müşterek toplantıların en önemli özelliği, bir olarak, beraber çözümler arayacağız” diyen
            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet taraftan sektörlerin ortak ya da benzer  Kopuz, ticaretin çeşitli kollarının bir bütün
            Yavuz Karaca’ya yapıldı. Toplantıda, ön sorunlarını tespit etmek, diğer taraftan  olarak ele alınacağını ifade etti. Kopuz “Makul
            çalışmalara başlanması ve Ocak ayında ilk Borsamız içerisinde bir birliktelik ortamı her çözümü de bir şekilde karar alıcılara
            adımların atılmasına karar verildi. l 5’te
                                oluşturmasıdır” dedi.            ulaştırmaya çalışacağız” diye konuştu. l 3’te

                                                                                 İSTİB’e ‘hayırlı

                                                                                 olsun’ ziyaretleri

                                                                                  İstanbul Ticaret Odası (İTO),
                                                                                 Asrın İş Adamları Derneği
                                                                                 (ASRİAD), Müstakil Sanayici ve
            Yıl 1930...                                                                İşadamları Derneği (MÜSİAD),
                                                                                 Tüm Sanayici ve İş Adamları

            İSTİB’e        ‘ALFA ROBOTİCS 8084’ rüzgarı                                            Derneği (TÜMSİAD) ile İstanbul
                                                                                 Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe,
            göre                                                                   3’üncü kez Yönetim Kurulu
                         Ümraniye Atatürk Mesleki ve çalışmaları hakkında bilgi                             Başkanı olarak seçilen İSTİB
            sanayi mi        Teknik Anadolu Lisesi “Alfa verirken robotlarının hünerlerini taRIMDa ÜREtİM aRttI               Başkanı Ali Kopuz’u tebrik ettiler,
            ziraat mı?       Robotics 8084” takımı kendi sergiledi. Takıma katkılarından                           başarılar dilediler. l Sayfa 4
                        yaptıkları robotları ile birlikte
                                       ötürü İstanbul Ticaret Borsasına
                        İSTİB Başkanı Ali Kopuz’u  teşekkürlerini ileten öğrenciler, 2022 yılı tarımsal üretim
            İsmail Şen l 2’de    ziyaret etti. “Alfa Robotics 8084” aynı zamanda birer teşekkür açısından bir önceki yıla
                        takımı İSTİB Başkanı Ali Kopuz’a plaketi takdim ettiler. l Sayfa 5 göre daha verimli geçti.           KÜRESEL GIDA İTHALATI
                                                      Tahıl ürünleri üretim
             Mevzuata             Kira             Tarım        miktarları 2022’de bir                 TÜM ZAMANLARIN
                                                      önceki yıla göre
             Uyum               sözleşmesinde        piyasalarında    %21,3 artarak                      EN YÜKSEK SEVİYESİNE
                                                      yaklaşık 38,7 milyon
             (Compliance)           güncel       Eski Müsteşar Yardımcısı yaşanan ton olarak                     ULAŞMA YOLUNDA
                                            gelişmeler
                             sorunlar
                         Av. Dr.  Cuma Arif demir 7’de    İsmail Kemaloğlu 6’da
             Fatih Aydoğan l 8                                 gerçekleşti. l 6                          Tümer TOPAL l 8’de
   1   2   3   4   5   6