İstanbul Ticaret Borsası

               

 • HABERLER
 • İSTANBUL TİCARET BORSASINDA KOOPERATİFÇİLİK KONUŞULDU
Başvuru Yapan: Gerçek Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.

Başvuru Yapan: Tüzel Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.  İSTANBUL TİCARET BORSASINDA KOOPERATİFÇİLİK KONUŞULDU
  (16.02.2024 . 14:24:52) (Okuma: 265)

  İstanbul Ticaret Borsası’nın düzenlediği ‘Borsa Meydanı’nda Sektörler Konuşuyor’ toplantılarında bu ay kooperatifçilik ele alındı. Açılış konuşmasını İstanbul Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap tarafından yapılan toplantıya; Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Kooperatifçilik Daire Başkanı Gülsüm Gözde Ayanoğlu, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kooperatifçilik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurcan Turan ve Hatay Altınözü Zeytin Emeği Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı Leyla Ayvazoğlu konuşmacı olarak katıldı.

  Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, kooperatifçiliğin ülke ekonomisi için önemine değinirken, tarım kooperatiflerinin, kollektif üretim sayesinde çiftçi gelirlerine yaptığı olumlu etkilerle, ekonomik ve kırsal kalkınmanın itici gücü haline gelebileceğini belirtti. Meclis Başkanı Kasap, “Kooperatifçilik; sürdürülebilir kalkınma ve istihdam politikaları için güçlü bir enstrümandır” dedi.

  Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Kooperatifçilik Daire Başkanı Gülsüm Gözde Ayanoğlu ise kadın kooperatiflerinin yöresel ve coğrafi işaretli ürünler konusunda etkili olmaya başladığına değinerek, Bakanlık tarafından başlatılacak olan Kooperatif Eğitim Programının içeriği hakkında bilgi verdi.

  Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kooperatifçilik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurcan Turan, kooperatifçiliğin 7 temel ilkesi olduğunu belirterek, bunları“Gönüllü ve herkese açık üyelik, üyeler tarafından gerçekleştirilen demokratik denetim, üyelerin ekonomik katılımı, özerklik ve bağımsızlık, eğitim öğrenme ve bilgilendirme, kooperatifler arasında işbirliği ve topluma karşı sorumlu olmak” olarak sıraladı. Kooperatiflerin özerk bir yapıya sahip olduklarına değinerek, “Kooperatifler sırtını devlete yaslamamalıdır. Ortaklar kendi güçleriyle nasıl daha iyi olabilirler bunu bulmalıdırlar” dedi.

  Hatay Altınözü Zeytin Emeği Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı Leyla Ayvazoğlu, kooperatifin Hatay’daki kadınlar için bir şans kapısı olduğunu ifade ederek, deprem sonrasındaki dönemde e-ticaretin öneminin çok iyi anlaşıldığını belirtti. Ayvazoğlu,Çiftçilerin ürünlerini satamadığı dönemlerde kooperatifler devreye girerek bu görevi üstlendiler. Biz de kooperatif olarak çiftçilerin hammaddelerinin standardizasyonunu sağlayacak yeni bir sistem kurduk” dedi.

   

Etkinlik Takvimi

Galeri

İstek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinizi belirtiniz.
 
       
Sektörel Sorun ve Çözüm Önerileri
       Dijital Tarım Pazarı'na (DİTAP) nasıl üye olunur?