İstanbul Ticaret Borsası

 

 • HABERLER
 • PAMUK LİFİNDE TEK BALYA SİSTEMİ
Başvuru Yapan: Gerçek Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.

Başvuru Yapan: Tüzel Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.  PAMUK LİFİNDE TEK BALYA SİSTEMİ
  (25.11.2016 . 17:15:42) (Okuma: 2395)

  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ile GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (GAPUTAEM) tarafından yürütülen “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı” kapsamında Diyarbakır’dan gelen proje uzmanları görüş alışverişinde bulunmak üzere İstanbul Ticaret Borsasını ziyaret etti.

   

  GAPUTEM Müdürü Mehdi Sümerli, Proje koordinatörü Şehmus Atakul, Takım Lideri Mike Burchell, Kilit Uzman İlhami Birkan ve Tercüman Şervan Lezan’dan oluşan proje ekibini Genel Sekreter Ali Yavuz Yiğit ve Genel Sekreter Yardımcısı Melike Ertekin karşıladı. Heyet, proje detayları ve işbirliği beklentilerini, yaptıkları kısa sunum ile Genel Sekreter Ali Yavuz Yiğit ve Genel Sekreter Yardımcısı Melike Ertekin’e iletti.

   

  Sunumda özellikle, GAP projesinin aşamalar halinde gerçekleşmesi ile artan sulu tarım alanlarına paralel olarak pamuk ekim alanları ve üretiminin arttığı, bu artışa paralel olarak bölgede pamuğa dayalı sanayi sektörü olarak çırçır-presse işletmeleri sayısında artış meydana geldiği vurgulandı. Ancak, bu artışın diğer tekstil sektörü sanayi zinciri işletmelerinde gerçekleşemediğine dikkat çekilirken, bölgede faaliyet gösteren çırçır-presse işletmelerinde sektörel, temel ve yapısal yönden sorunlar yaşandığı ve bölgesel yatırım ve kalkınma programları, tekstil eylem planları gibi bölgenin sosyoekonomik yapısına yönelik sanayi iyileştirme programları ile bölgenin tarıma dayalı sanayiye özellikle tekstil sektörüne dayalı bir kalkınma modeline ihtiyacına dikkat çekildi.

   

  Çırçır-Presse işletmelerinde üretilen lif pamuğun denetiminin artık tek balya sistemine göre yapılmasının gerekliliğini ifade eden proje uzmanları, bu sistem ile lif numunelerinin laboratuvarlarda uluslararası lif kalite değerlerine göre sınıflandırılacağını belirtti. Böylece oluşan sistem ile alıcı ve satıcı arasındaki ticari güvenin sağlanacağı, pamuk ve pamuğa dayalı sanayinin bölgede köklü gelişiminin sağlanması için ilgili kurum, kuruluş ve STK’ların işbirliklerinin gerekliliği vurgulandı.

   

  Ticaret Borsalarının, sisteme desteklerinin önemine de değinilerek, işbirliği talebi iletildi. Genel Sekreter Ali Yavuz Yiğit ve Genel Sekreter Yardımcısı Melike Ertekin tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, İstanbul Ticaret Borsası tarafından 30.11.2016 tarihinde açılışı yapılacak olan “İSTİB Elektronik Pazar”ın lif kalite analiz laboratuvarlarında nitelikleri belirlenen pamuk balyalarının satışında aktif rol üstlenebileceği ve ayrıca danışmanlık desteğinde bulunulabileceği konuları ele alındı.

Galeri

 • USD5.6871
 • EURO6.3796
 • STERLIN7.1066
 • ISV. FRANK5.8044
Güncelleme: 22.7.2019 15:30
E-Dergi

E-DERGİ
Temmuz - Ağustos 2019

İstek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinizi belirtiniz.
   
       
İstanbul Ticaret Borsası
TOBB