Kamu Hizmetleri Standardı


Kamu hizmetleri standartları tablosu, 31.09.2009 Tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" 6. maddesi gereğince hazırlanması zorunludur.

 

Borsa hizmetleri, hizmet süreleri, hizmetin alınabilmesi için neler gerektiği gibi hususlar ile birlikte gerektiğinde başvurulacak yetkililerin isimlerinin bulunduğu tablo ile kamu hizmeti alan vatandaşlarımızın zaman kaybetmeden, kolaylıkla işlem yapabilmeleri hedeflenmektedir.

   

Hizmet Standartları

İnsan Kaynakları Hizmet Standartları
Canlı Hayvan Hizmet Standartları
Laboratuvar Hizmet Standartları
Meslek Komiteleri Şubesi Hizmet Standartları
Satış Servisi Hizmet Standartları
Tescil Kontrol Hizmet Standartları