Misyon

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu çerçevesinde, borsaya dâhil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilan edilmesi, ulusal ve küresel dinamikleri gözeterek tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerinin gelişimine ve rekabet ortamının arttırılmasına katkıda bulunulması ile çağdaş emtia borsacılığı alanında, üyelerimize beş yıldızlı hizmet sunmaktır.

Vizyon

Tarihten gelen güçlü kurum kültürü ile üye beklentilerini ve ticari hayatın küresel dinamiklerini göz önünde bulundurarak, Borsamızın 100. yılında uluslararası piyasalarda referans alınan emtia borsalarından biri olmak.