İSTİB Kalite Politikası

İstanbul Ticaret Borsası olarak temel görevimiz, borsaya dahil maddelerin alım ve satım işlemlerinin güvenli ve hızlı olarak gerçekleşmesi için çözümler üretmek ve bu şartlar altında oluşan fiyatların, istatistiklerle birlikte, hızlı ve doğru şekilde paylaşılmasını sağlamaktır.

Üyeler arasındaki ticari ve sosyal bağları güçlendirici rolümüzü sosyal bir çalışma anlayışı içinde aşağıdaki temel ilkelere uyarak gerçekleştirmeyi hedefleriz;

Üye memnuniyeti odaklı, etkin ve çağdaş bir hizmet sunmak,

Tarafsız, şeffaf, dürüst ve çözümcü bir yaklaşımla hizmet sunmak,

Kalite Yönetim Sistemini, tüm çalışanların eğitim ve katılımı ile etkin kılarak, sürekli iyileştirerek hizmet kalitesinin arttırılmasını sağlamak.

Hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmek,

Çalışanlarımızın bireysel ve mesleki gelişimlerinin sürekliliğini sağlamak,

İnsan Kaynakları Kalite Ve Eğitim Politikası

5174 sayılı kanun ve yönetmelikler kapsamında personelin özlük işlemleri ile ilgili faaliyetleri yürütmek, Yeni işe alınan personelin işe uyumunu kolaylaştırmak amacıyla oryantasyon programı uygulamak, Çalışanlarımızın ve üyelerimizin bireysel ve mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla kurum içi ve kurum dışı eğitimler düzenlemek, Çalışanlarımızın öneri ve beklentilerinin dikkate alarak personel memnuniyetini arttırmak, Çalışanlarımızın motivasyonunu ve verimliliklerini arttırmak amacıyla performansını sürekli izleyerek üst yönetime bilgi vermek, Borsamız üst yönetimin ve bütçe imkanlarının doğrultusunda Burs Yönergesi uyarınca ihtiyacı olan öğrencilerimize burs vermek, yurtiçinde eğitim gören öğrencilerimizin Borsamızda staj yapmalarına olanak sağlamak, Tüm uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirerek sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamaktır.

Mali İşler Politikası

Borsa muhasebesini ilgili kanun, mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde kayıt altına alarak, hizmetlerin tasarruf ilkeleri doğrultusunda sağlıklı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirilmesidir.

Bilgi İşlem Politikası

İstanbul Ticaret Borsası bilgi işlem politikasının amacı; Güçlü kurumsal altyapısıyla, borsacılık işlemlerinde sektörel gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri takip ederek, üyelerine dünya standartlarında kaliteli hizmet vermek, İstanbul Ticaret Borsası’nın istikrarlı büyümesi ve alanında uluslararası kimliğe ulaşması için sunacağı hizmet anlayışında “kalite”yi kılavuz edinmek ve kalite düzeyini gelişen teknoloji doğrultusunda arttırmaktır.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Politikası

Türkiye ekonomisinin lokomotifi İstanbul’da tarımsal ürün, gıda ve hayvancılık ile gıda sanayi sektöründe faaliyet gösteren ekonomik aktörlerin kurum olarak sözcülüğünü yaparken, ilgili sektörlere kurum merkezli faaliyetlerden etkin ve hızlı bir biçimde bilgi iletimini sağlamaktır.

Üye İlişkileri Politikası

İstanbul Ticaret Borsası “Üye İlişkileri Politikası”, üye memnuniyetinin ön planda tutulduğu, vizyon, misyon ve stratejik planımız doğrultusunda, güvenilir, şeffaf, tarafsız, KYS ve TOBB Akreditasyon sistemine uygun, çözüm odaklı, üye gizliliklerine saygılı, güncelliğini koruyan, yenilikçi, yön veren, bir kurum olarak kaliteli hizmet sunmak, bu esaslara dayanarak üye şikayet ve önerilerinin etkin olarak değerlendirilmesini sağlayarak her zaman en iyi hizmeti sunmaktır.