İstanbul Ticaret Borsası

               

 • DUYURULAR
 • ARICILIK YÖNETMELİĞİ HK.
Başvuru Yapan: Gerçek Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.

Başvuru Yapan: Tüzel Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.

   

  Tarih: 23.05.2024

  Konu: Arıcılık Yönetmeliği hk.

  Açıklama: 23.05.2024 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Arıcılık Yönetmeliği Tebliği ile; Arıcılıkla ilgili sürdürülebilirliğin sağlanmasında her türlü üretim, ıslah, konaklama, damızlık materyali elde etme, sabit ve gezginci arıcılık konusundaki esasların belirlenmesi, arı kolonilerinin nakline ilişkin gerekli tedbirlerin alınması, alet, makine ve malzemelerin standardizasyonu, ballı bitkiler tarımının geliştirilmesi, eğitim, projelendirme, ana arı yetiştiriciliği, bal arılarında suni tohumlama ve bal arı kolonilerinin kayıt altına alınmasına ilişkin hususları kapsamaktadır.

  Yönetmelik ile;

  Bal arısı işletme ve kolonilerinin kayıt altına alınmasın hususlarını belirlemektedir.

  Arı üretim verilerinin toplanması ve arı gen kaynaklarının korunmasına ilişkin yasal zorunlulukları ve yükümlülüklerini açıklamaktadır.

  Arı ürünleri, ana arı yetiştiriciliği ve arılarda suni tohumlamaya ilişkin usul ve esaslarını belirlemektedir. 

  Ballı bitkiler, orman amenajman planı ve zirai mücadele tedbirlerini belirlemiştir. 

  Denetim ve İdari Yaptırım başlıklı yedinci bölüm kapsamında; 

  - Bakanlıkça; gerçek ve tüzel kişilerin ürettikleri damızlık ana arılar ile ana arı yetiştiriciliği ve suni tohumlama konularındaki çalışmalar ilgili mevzuat çerçevesinde denetleneceği, 

  - Arıcılar, veteriner tıbbi ürünlerinin kullanımında, ilgili mevzuata riayet etmek, kullandıkları veteriner tıbbi ürünleri kayıt altına almak, reçeteleri muhafaza etmek ve denetimlerde Bakanlığa sunmak zorunda oldukları,

  Yönetmeliğe uyulmaması halinde uygulanacak idari para cezası ile idari yaptırımlar açıklanmaktadır.

  İşbu yönetmelik ile 28128  ve 31817 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Arı Kolonilerinin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelikleri mülga etmektedir.

  - İlgili hükümlerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütüleceği ve yayım tarihinde yürürlüğe gireceğini belirlemiştir.

  Detaylı bilgi için tıklayınız.

   

Etkinlik Takvimi
İstek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinizi belirtiniz.
 
       
Sektörel Sorun ve Çözüm Önerileri
       Dijital Tarım Pazarı'na (DİTAP) nasıl üye olunur?