İstanbul Ticaret Borsası

                       

 • DUYURULAR
 • DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
Başvuru Yapan: Gerçek Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.

Başvuru Yapan: Tüzel Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.

   

   

  Tarih: 15.04.2021

  Konu: Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

  Açıklama: 15.04.2021 tarihli ve 31455 sayılı Resmi Gazetede Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2016/39)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/15) yayımlanmıştır.

  Devam eden işlerde süre uzatımı yapılmıştır. Bu Tebliğe göre;

  Bu Tebliğ kapsamında desteklenen işletmelerden Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Covid-19 salgını nedeniyle hayvan temininde yaşanan güçlükler sonucu belirlenmiş kapasitelerinin altına düşmüş olanlar, kapasitelerine ulaşmalarına ve eksiklerini gidermelerine imkân sağlamak üzere bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde müracaat etmeleri halinde, ilave taahhütname vermeleri kaydıyla 12' nci madde hükümlerince belirlenen taahhüt süreleri 7 yıla çıkarılmaktadır. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

   

  Resmi Gazeteyi incelemek için buraya tıklayınız.

   

   

Etkinlik Takvimi
İstek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinizi belirtiniz.
 
       
Dijital Tarım Pazarı'na (DİTAP) nasıl üye olunur?

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin DİTAP Projesi Hakkındaki Sunumu