İstanbul Ticaret Borsası

 

 • DUYURULAR
 • İSTİB’DEN SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ’NE KATKI
Başvuru Yapan: Gerçek Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.

Başvuru Yapan: Tüzel Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tarih: 09.08.2019

   

  Konu: Sıfır Atık Yönetmeliği

   

  DUYURU

  Sayın Üyemiz

   

   

  Sıfır Atık Yönetmeliği 12 Temmuz 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmelik 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 2018/1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi dayanak alınarak hazırlanmıştır.

   

  Yönetmeliğin hazırlık aşamasında taslağa ilişkin Borsamız görüşleri Gıda İsraf Projesi Çalışma Grubu tarafından hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmiş, çeşitli görüşlerimiz bakanlık tarafından değerlendirilerek Yönetmelik kapsamında düzenlemeye gidilmiştir.

   

  Sunmuş olduğumuz görüşler doğrultusunda kabul gören temel değişiklikler şunlardır:

   

  -Sistemi kuranlara ve özellikle “platin sıfır atık yönetim belgesi” alacaklara ayrıca külfet getirecek olan sıfır atık müşaviri bulundurma zorunluluğu yerine danışmanlık hizmeti alınması zorunluluğu getirilmiştir.

   

  -İl sınırları içinde uygulanan sıfır atık yönetim sisteminin izlenmesi, raporlanması, değerlendirilmesi aşamalarının kapsamının genişletilmesi.

   

  -Katılımın yaygınlaştırılması amacıyla teşviklerin artırılması.

   

  -Sisteme konutların da dâhil olması çerçevesinde 300 ve üzeri konutlu sitelerinin Yönetmelik kapsamına alınması, (Bu siteler dışındaki konutlar belediyelerin sıfır atık yönetim sistemi içerisinde değerlendirilmekte, ayrıca sıfır atık belgesi alınması gerekmemektedir.)

   

  Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Uygulama Takvimi doğrultusunda 31 Aralık 2022 yılına kadar zorunluluk esasına göre belge alması gereken yerlerde uygulamaya geçilmesi hedeflenmektedir.

   

  Gıda İsraf Projesi kapsamında, görüş beyan ettiğimiz ve karşılık bulan bu yeni düzenlemelerin hem amacına uygun hem de uygulanabilir olması hedeflenmektedir. 

   

  Gıda İsrafı Projesi çalışmaları kapsamında Borsamızın da katkı sunduğu Sıfır Atık Yönetmeliği ve yönetmeliğe ilişkin hazırladığımız sunum ektedir.

   

  Üyelerimize saygı ile duyurulur. 

   

  Sıfır Atık Yönetmeliği

   

  Yönetmeliğe İlişkin Sunum 

   

   

  Sıfır Atık Yönetmeliği Özet Bilgilendirme Raporu

   

   

  ÇED Yönetmeliği EK-1 Listesi

   

   

  ÇED Yönetmeliği Ek-2 Listesi

   

   

   

   

   

İstek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinizi belirtiniz.